Een bruggenbouwer tussen techniek en gebruiker: zo zie ik mijzelf. De afgelopen twintig jaar ben ik nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van nieuwe software en de inrichting van applicaties. Ik spreek de ICT-taal en ben technisch onderlegd. Tegelijk ben ik al heel mijn leven betrokken bij verschillende kerkelijke gemeenten, met een actieve rol in in het verenigingsleven en met ervaring in kerkenraadswerk. Ik kan me daardoor goed verplaatsen in de wensen en behoeften van elke gemeente. Dat maakt dat ik bij de advisering over Microsoft 365 goed kan schakelen tussen de kerkelijke organisatie enerzijds en de technische mogelijkheden anderzijds.

Wat mij drijft? Ik gun gemeenten dat het functioneren als kerk niet wordt belemmerd door bijzaken als informatiebeheer. Graag maak ik het kerkelijk vrijwilligers zo makkelijk mogelijk, zodat hun werk organisatorisch gezien in ieder geval lekker loopt. Daarbij is de informatie in kerken vaak vertrouwelijk van aard en historisch gezien van belang. Ik bezorg gemeenten graag het geruste gevoel dat deze informatie verantwoord en zorgvuldig beheerd is. Ik zie Microsoft 365 als de ideale oplossing omdat kerken het gratis kunnen gebruiken en de meeste mensen al gewend zijn ermee te werken.

Zelf doe ik niets liever dan oplossen, verbeteren, structureren. En samenwerken! Samen mooie dingen doen, mensen verder helpen: dat geeft mij energie. Overgaan op een centraal informatieportaal voelt soms best als een stap. Gebruikers zijn nog wel eens huiverig. Ik vind het gaaf hen mee te nemen in het traject zodat ze uiteindelijk vol enthousiasme kunnen zeggen dat het hen, maar ook de gemeente als geheel, echt iets gebracht heeft.

Mijn activiteiten voor Fjellet voer ik uit in de avonduren, naast mijn dagelijks werk als projectmanager bij een accountantskantoor.

Menu