“Fjellet begrijpt hoe kerken werken”

Referenties

We hebben al veel kerken mogen helpen. En met succes. Vaak horen we terug dat kerken het als een hele geruststelling ervaren dat kerkelijke informatie nu beter gestructureerd, veilig opgeslagen en up-to-date is. Daarnaast levert het kerkelijke vrijwilligers veel gemak en een flinke tijdsbesparing op. Maar, wie kan dit beter vertellen dan kerken zelf?

Henk Hazeleger
Protestantse Gemeente De Achthoek, Scherpenzeel

Na het bijwonen van een informatiebijeenkomst over Microsoft 365 en archivering van Timo van Houdt was het voor onze kerk overduidelijk. Om de toekomst voor onze kerk op een verantwoorde wijze aan te kunnen moeten we dit doen, immers steeds meer informatie gaat digitaal. Om te voldoen aan veilige opslag van gegevens en privacy conform de AVG is deze oplossing gewoonweg een must.

Het moderamen en onze kerkenraad waren het al snel met me eens, dit gaan we doorvoeren. Rob Kooiman van Fjellet heeft ons begeleid met de implementatie en dat liep feilloos en snel. Fjellet begrijpt hoe kerken werken, daarom kan ik iedere kerkgemeenschap van harte aanbevelen dit traject met ondersteuning van Fjellet in te zetten.

Rein Buwalda
Protestantse Gemeente, Voorschoten

We zijn uitstekend begeleid door Fjellet. Ze hebben voor ons de aanvraag voor het gratis abonnement volledig verzorgd. In een implementatieformulier konden we onze gebruikers opgeven. Op hun advies zijn we gestart met het samenstellen van een beperkt aantal Teams. De bedoeling is om dat eerste gebruik goed van de grond te krijgen waarna we geleidelijk het aantal Teams en gebruikers uit kunnen breiden. Wij hebben er voor gekozen om voor de onderlinge communicatie het gebruik van chats binnen Teams nog niet te propageren maar in eerste instantie het gebruik van de kerkelijke emailadressen te bepleiten.

We werden uitstekend begeleid bij de verdere invoering en uitrol. We konden steeds terugvallen op prima adviezen en ondersteuning door de begeleider van Fjellet. Zonder ondersteuning van Fjellet was de invoering van Microsoft 365 en Teams heel lastig geweest. Bovendien blijft Fjellet beschikbaar voor support en ondersteuning.

Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek
Gereformeerde Gemeente in Nederland Alblasserdam
Nederlandse Gereformeerde Kerk De Kandelaar, Amersfoort
Protestantse Gemeente, Dalfsen
Hervormde Gemeente, Scherpenzeel
Menu